Fastigheter och skatt

Den del av skatterätten som gäller fastigheter är komplex – här finns det möjligheter och här gäller det att se upp.

 

Fastigheter

 

Vi hjälper dig exempelvis med:

  • skattefrågor i samband med fastighetstransaktioner
  • att hantera tidigare gjorda ”paketeringar” av fastigheter och utforma skattestrategier för framtiden
  • frågor som gäller tillämpningen av och eventuella kommande förändringar av reglerna om s.k. byggmästarsmitta och byggnadsrörelse/fastighetsförvaltning
  • frågor som gäller byggmoms, projektmoms och lokalmoms m.m.
  • momsfrågor i samband med överlåtelse av fastigheter
  • frågor som gäller fastighetsskatt
  • stämpelskattefrågor
  • ränteavdragsbegränsningsfrågor
  • frågor gällande hanteringen av avtal m.m. med anledning av IFRS 16