Om Leonie Selting

I hela mitt yrkesverksamma liv som jurist har jag arbetat med svensk och internationell skatterätt, främst med fokus på fastigheter. Såväl inkomstskatt som moms är mina arbetsområden.

Välkommen med dina frågor!

 

 

Tidigare arbeten och utbildning

Advokatbyrån Selting Tax Law AB, byråstart 2008

Andersson & Öberg Advokatfirma HB, Gävle, 2006 – 2008, advokat och delägare 2008

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm, skattejurist, 2001 – 2005

Skogssällskapets Förvaltning AB, Göteborg och Stockholm, skattejurist med skatterelaterade fastighets- och redovisningsfrågor 2001

Riksskatteverket, skattemyndigheterna i Uppsala och Stockholm 1997 – 2000

Stockholms universitet: Jur. kand. 1997 samt grundutbildning företagsekonomi inom ekonomlinjen

Ambition

Min ambition är att alltid fatta beslut där klienten känner sig säker och trygg i mitt agerande. Klienten förstår och upplever att jag tar ansvar och iakttar diskretion.